CHE VUOI?

 ‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’

Küratör:

Efe Korkut Kurt

Sanatçılar:

Rasim Aksan

Kezban Arca Batıbeki

Ramazan Bayrakoğlu

Kadriye İnal

Huri Kiriş

Komet

İrfan Önürmen

27 Ocak 2016 – 27 Şubat 2016

ALAN İstanbul

 

Bir imge, arzuyu nerede harekete geçirir? Bu soru açıktır ki çağdaş sanat alanında varlık gösteren her sanatçı ve düşünürün gündemindeki sorudur. Bu soru 20. yüzyılın başından bu yana sanat teorisine zemin hazırlayan tüm düşünce düzlemlerinde kendisini gösterdiği için önemlidir. Fakat bu soruyu sanatın pratik alanı için daha da merkeze alan şey ise görselliğin, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hayatın tüm alanlarını kapsayıcı seviyede bir bombardımana dönüşmüş olmasında yatar.

Doğrudan, kişiler üzerinde bir ayartı ve toplumsal manipülasyon aracı olarak şeyleşen imgenin günümüz sanatının üretim paradigması açısıdan neye tekabül ettiği ise çetrefilli ve çok cevaplı bir soru olma özelliği taşıyor.  Post-modern kültür eleştirisinin merkezinde yer alan ve çoğu zaman çağdaş sanatı da aynı eksende sistemin suç ortağı seviyesine indirgeyen bu söylem alanının ise yetersizliği aşılmayı hak ediyor.

Che Vuoi? Sergisi, çağdaş sanat ve arzu aralığında imgenin nasıl işlerlik gösterdiği sorusuna,  Türkiye’nin önemli çağdaş sanatçılarının üretimleri üzerinden bakan bir sergi niteliğindedir.    Che Vuoi? arzunun ideolojik bir mistifikasyon aracına indirgenemeyecek, sermaye ve siyasetin stratejilerine direnen kör noktasına dikkat çekmeyi hedefler. Görsel açıdan arzu, neyi gördüğümüzle değil, neyi görmediğimizle alakalıdır. Lacan’cı kuram bu aralığa zoraki bir fantezi perdesini yerleştirir. Bu açıdan arzunun sürekli kılınabilmesi, tam da onun nesnesine erişiminin imkansızlığında mümkündür ve fantezi bu na-mevcut nesnenin yerini alır. İşte bu tersine çevirme, izleyici özneyi büyük bir soru ile baş başa bırakır: “Che Vuoi? ( İstiyorsun ama neyi? ). Bu, çağdaş sanatçının kurduğu fantazmik senaryo ile arzunun sabitlenmesi mümkün olmayan tetikleyicisi olarak kendisini ( yeniden ) var-ettiği andır. Bu sergi bu ‘an’ı deneyimleme girişimidir.

CHE VUOI? ‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’ Sergisi, 27 Ocak 2016 ile 27 Şubat 2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.

DSC_3188 copy

İrfan Önürmen,Untitled,2016,27cm x 39cm,Mixed Media on Paper

DSC_3189 copy

İrfan Önürmen,Untitled,2016,27cm x 39cm,Mixed Media on Paper

1

Komet,Che Vuoi?,2016,22cm x 18cm,Fine Art Print,3+1 (Ed.)

IMG_1607

Rasim Aksan,Untitled, 2012,Pencil and acrylic airbrush on paper,8 x 7.8 cm (unframed)
Loading...