NEŞELİ BİR UMUTSUZLUK

Sanatçı: MELTEM SIRTIKARA

3 Şubat – 1 Mart 2016

Yer: Kuad Galeri

Kuad Galeri, 3 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında, Meltem Sırtıkara’nın “Neşeli Bir Umutsuzluk” isimli yeni sergisini, 2016 yılı kişisel sergi programı kapsamında sunuyor.

Meltem Sırtıkara, “Neşeli Bir Umutsuzluk” sergisiyle günümüz insanının yaşamına bakar. Aileye, yaşama ve yaşamın boşluklarına, imkansızlıklara, kimlik arayışına, kimsenin karışmadığı aşk manifestolarına, kişinin mutluluk arayışına yoğunlaşır. İnsanın tüm sınıfsal ve sınırlara bağlı düzeni içinde dengeyi bulmasının gerektiğine ve bunun için arayış içinde olan ve olmayan insanlara bakıştır onun resimleri. Pek çok figür görürüz yalnız kalabalıklarda gezinen. Günümüz insan yaşamına bakışını görebiliriz. Tüm bu kavramlara her yönüyle bakar ve insan üzerinden farkındalığı sorgular.

Ailenin imkansizligi, Tuval uzeri karisik teknik, 120x100 cm, 2015

Ailenin imkansızlığı, Tuval üzeri karışık teknik, 120×100 cm, 2015

Meltem Sırtıkara’nın figürlü ve soyut birleşimli resimleri bireyin, ailenin toplumun gündelik yaşamına ilişkin göstergeler içeriyor. Modernist belleğin “az olan çoktur” , Post-modern belleğin “fotoğrafik bakışı”nın da bireşimidir bu resimler. Saf renkler ve ayrıntısız biçimler kullanılarak oluşturulan sade ve doğrudan bir uslupla işlenmiş resimlerde tek renkli arka alana yerleştirilmiş figürler, bir açıdan bireylerin özel yaşamından, toplumsal faaliyetlerinden ve aile fotograflarından alıntıları çağrıştırır. İlk bakışta bu figürlerin gündelik yaşam içinde “neşe ve mutluluk” yansıttıkları izlenir. Yukarıda sözü edilen resmin içerdiği sorunsalı keşfetmeye çalışan bakış ise bu mutluluk arkasındaki sorgulamaları, kuşkuları ve güvensizlikleri algılar. Bu ikinci aşamada figürlerin yerleştirdikleri boş ve tanımsız alanlar, kısıtlı renkler ve gösterilen anlardaki kara mizah etkindir. Bu ikilem figürlerin işaret ettiği ilişkiler, onların ne düşündüklerini, kim olduklarını, durumlarını ve koşullarını irdeletmeyi sağlar. Sırtıkara’nın resimlerindeki toplumsal değinmeler yaşadığı toplumun, düzenin, dönemin gözlemleri ve tanıklıklarının özetidir .

Umut -  tuval uzerine yagli boya, kagit, ip - 90x116, 2015

  Umut, Tuval üzerine yağlı boya, kağıt, ip – 90x116cm, 2015

Su yuzeyi, Tuval uzerine karisik teknik  160X130cm  2015

Su yüzeyi, Tuval üzerine karışık teknik,  160X130cm,  2015
paylaş/share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Loading...