mana

Alexander Wagner 2

Galeri Manâ, 6 Şubat–16 Mart tarihleri arasında Alexander Wagner’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçının kağıt üzerine yeni çalışmalarının yanı sıra mekana özgü bir duvar uygulaması da yer alacak.

Eserlerinde müzik, mimari ve tipografiden esinlenen Alexander Wagner, ışık, renk ve geometriye odaklanarak algısal ile kültürel olanın ilişkisini irdeliyor. Galeri Manâ’da yer alan son dönem çalışmalarında dijital imgelem ile geleneksel resim imgelemi arasında bir gerilim kuran Wagner’in resimlerinde hem maddesel araştırmanın hem de kavramsal referansların çok katmanlılığı dikkat çekiyor. Düzenli geometrik biçimlerin dinamik hareketler ve tesadüflerle birleştiği kağıt üzerine çalışmalarında farklı hızlara ve dillere sahip malzemeleri bir araya getiren Wagner, temsil, soyutlama ve maddesellik arasında özgün bir denge kuruyor.

2010 yılında Artissima kapsamında Guido Carbone ödülünü kazanan Alexander Wagner bugüne dek RaebervonStenglin, Zürih (2012 & 2010); JET, Berlin (2009); SOX, Berlin (2008) ve Neuer Berlin Kunstverein, Berlin (2007) gibi kurumlarda solo sergileriyle yer aldı. Yakın dönemde Galeri Manâ, Istanbul (2012); Laurel Gitlen, New York (2011); Ricou Gallery, Brüksel (2011); Temporare Kunsthalle, Berlin (2009); LOG, Bergamo (2010)’da grup sergilerine katıldı. 2012 yılında Revolver yayınevi tarafından monografik bir kataloğu yayınlanmıştır. 1978 Berlin doğumlu Alexander Wagner halen Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor.

Alexander Wagner sergisi, Galeri Manâ’da Abaseh Mirvali küratörlüğünde çeşitli sosyal, kültürel ve politik deneyimleri bağlamlarıyla ele almayı amaçlayan bir dizi serginin üçüncüsü oluyor. Abaseh Mirvali 2013 yılında gerçekleşecek bir çağdaş sanat ve düşünce bienali olan Biennial of the Americas bienalinin yöneticisi ve küratörüdür. Uluslararası tanınmış bir çağdaş sanat yorumcusu olan Mirvali birçok vakıf kuruluşunun seçici komitelerine üye olmanın yanı sıra çeşitli danışmanlık ve yönetim görevleri üstlenmektedir.

Galeri Manâ, Tophane’de 19. yüzyıldan kalma bir değirmen binasında, 400 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Mehveş Arıburnu tarafından 2011’de kurulan galeri, sergi programı, özel etkinlikleri ve yayıncılığı ile galeri kimliğinin ve kurumsal rolününün sınırlarını araştırmayı hedefliyor. Kapsayıcı bir yaklaşımla disiplinlerarası bir diyaloğa ortam sağlamayı amaçlayan Galeri Manâ, kullandıkları medyumların sınırlarını ilerleterek yeni eşikler oluşturan ve günümüz çağdaş sanatında özgün bir dil ve öncü bir duruşu temsil eden sanatçılarla çalışıyor.

Galeri Manâ, Salı-Cumartesi günleri 11:00-18:00 arası ziyarete açıktır.

 

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest