Untitled-1

new

 

March_2013_Ryman_12

 

Paul Kasmin Gallery, New York 515 West 27th Caddede bulunan galeri binasında 28 Şubat- 30 Mart 2013 tarihleri arasında sergilenecek olan, Will Ryman’ın Amerika  sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Mart ayı dolayısıyla Ryman, gerçek ve çelikten üretilmiş pençelerden yaptığı büyük çaplı heykeli Kuş (2012)’yi de sergileyecek. Bu yerleştirme,NYC Department of Transportation’s Urban Art Program önderliğinde Broadway 23. Caddede bulunan FlatironPlaza’da sergilenecek. Amerika sanatçının Amerikan tarihinin izini sürerek keşfettiği kapitalizmin orijini üzerine geliştirdiği kişisel metodolojik gelişimini yansıtıyor. Ryman satılması için üretilmiş fabrika çıkış materyalleri ustalık ve karışık yöntem becerisini kullanarak sanat eserlerine dönüştürüyor. Ryman’ın enstalasyonu Amerika’daki tüketim kapitalizminin tarihi ve evrimi üzerine bir sorgulama sağlıyor. Ryman yaratım sürecini insanoğlunun çelişkilerini keşfetmeye yönelik de kullanıyor.

Ryman, Abraham Lincoln’ün çocukluğu kabinini Amerika’nın Sivil Savaş süresince karşı karşıya kaldığı çarpışmaları tasvir eden ikonik bir amblem olarak uyarlıyor. Kabin altın renk reçineden oluşmuş ve her biri Amerikan sembolizmi ve tarihine göndermede bulunan Amerikan ürünleri ve objelerinden bir karışım da kabindeki yerini almış. Kurşungeçirmez bir tür camla kaplanmış pranga ve zincirler, Amerika’nın birbirine geçen dini ve kültürel yapısına ve köle ticareti zamanlarına göndermede bulunuyor. Kabinin tamamı yüzyıllar boyunca değişen ve gelişen sanayileşme ve tüketim ürünleri dağılımını işaret ediyor. Duvarlar, iskelet, tavan ve yangın sığınakları, ülkenin tarihindeki büyük savaşlardan Sivil Savaş ve İkinci Dünya Savaşı günlerini anımsatırken, ilaç kutuları, telefon kulübeleri, pamuk ve mısır da modern gündelik yaşamın lüks ürünlerini temsilen yerlerini almış. Tüm malzemeler belirli bir geometrik şekil esas alındığıtasarımlarıyla kabine modern bir estetizm ve yapı kazandırıyor.

http://www.paulkasmingallery.com

 

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest