4

Gülsün Karamustafa’nın 40 yılı aşkın süredir devam eden sanat pratiğini kapsayan Vadedilmiş Bir Sergi, 10 Eylül’de SALT Beyoğlu’nda açılıyor. Sanatçının sergide yer alan resim, kolaj, baskı, fotoğraf, video ve enstalasyonları, göç, yerellik, kimlik, cinsiyet ve kültürel farklılık konularını ele alıyor.

Politik olarak aktif bir figür olan Karamustafa (d. 1946), 1971 darbesinden sonra tutuklandı ve 1986’ya kadar pasaport alamadı. Üretimini derinden etkileyen bu süreç boyunca sanatçı, Türkiye’de kırsaldan büyük kentlere, özellikle de İstanbul’a gerçekleşen iç göçün sonucu olarak görsel ve maddi kültürdeki değişimleri yansıtan figürler resmetti.

1980’lerde film endüstrisinde, yönetmenlik ve sanat yönetmenliği yaparken gözlemlediği ve biriktirdiği imge ve objeler, üretiminde resimden heykelsi müdahalelere doğru bir geçişe neden oldu; daha sonraki kolaj, halı ve enstalasyonlarına ilham verdi.Sanatçı, 1990’larda, Türkiye’nin sosyal ve kültürel belleğini yansıtan kişisel hikâyelere yoğunlaştı. 2000’lerin başında ise, daha çok İstanbul’un görmezden gelinen topluluklarına odaklandığı videolar ile deneyler yapmaya başladı.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest