SIEMENS SANAT

AFTER ALL

www.siemenssanat.com

Adrien Tirtiaux 'Göke'nin Batışı-The Sinking of the Göke', Sinopale 2008

Siemens Sanat kültür sanat sezonunu “Her Şeyden Sonra” başlıklı bir proje ile açıyor. Kuruluşunun onuncu yılı nedeniyle Avrupa Kültür Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında sergi ve forumlar yer alıyor.

“Her Şeyden Sonra” başlıklı proje ile geçen on yılda ele alınan konular bağlamında bir durum analizi yapmak, geçtiğimiz on yılda kültür alanında nelerin değiştiğini ve nelerin değişmekte olduğunu sorgulamak hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek forumlar geçmiş on yılda ele alınan konuları bir kez daha ele alıyor: “Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları”, “Kent, Aktif Kentlilik, Kültür ve Sanat”, ‘Nereden, Nereye?’’, “Düşüncede, Düşte ve Günlük Yaşamda Değişimler”

Avrupa Kültür Derneği son on yıldır kültür-sanat alanından ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve kuruluşları, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak fikirlerin üretilebilmesi ve tartışılabilmesi için bir araya getirdi ve getirmeye devam ediyor. Dernek bu amaçla eğitim programları, uluslararası forumlar, konferanslar, seminerler ve sanat etkinlikleri düzenliyor. Geçen yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Bienali Sinopale, Europist Kültür Sanat Yönetimi Programı, “Geçmişten Geleceğe Avrupa Kültür Başkentleri”, “Avrupa’nın Sınırları”, “Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları”, “Kent ve Sanat” bunlardan bazıları…

SANATÇILAR:

Atılkunst, Adrien Tirtiaux, Shilpa Gupta, Mircea Nicolae, Maria Papadimitriou, Róza El-Hassan, Johannes Hoffmann, Johanna Reiner, Isabel Termini, Dejan Kaludjerović, Monali Meher, Nezaket Ekici, Ashley Hunt, Sıtkı Kösemen, Çiğdem Borucu, Amie Dicke, Emre Koyuncuğlu, Daniele Pezzi, Johannes Vogl, Roland Stratmann, Sümer Sayın, Berglind Hlynsdóttir, XsentrikArts

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest