lond

Stephen Friedman Galeri, güncel sanata figürü yeniden sokmaya dair çabalarını devam ettiren Alman sanatçı Stephan Balkenhol’un yeni çalışmalardan oluşan sergisini sunmaktan mutluluk duyar. Balkenhol’un kısa süre önce Leipzig’te Richard Wagner için yaptığı anıt çalışmasını ve Kassel’deki St. Elizabeth Kilisesi’ndeki sergisini takip eden bu sergi, sanatçının galerideki sekizinci sergisi.

Balkenhol, tek bir ağaç kütüğünden yola çıktığı çalışmalarında, insan figürünü kavak ve waws ağacını el ile oyarak betimleme konusundaki teknik becerisi ile tanınıyor. Sanatçının çalışmalarında anonim konular; kaba, yontulmuş ve el ile boyanmış heykel yüzeyini gururla taşıyan yüksek kaideler ile bir araya geliyor. Aynı zamanda, bu eserlerin sakin ve abartılmamış güzelliğinde, sanatçının Hamburg Güzel Sanatlar Okulu’nda 1976-82 yılları arasında okurken etkisi altında kaldığı Minimalist geleneğin izleri halâ yer almakta. O zamanki hocaları, onun daha sonraki sanatsal pratiğini derinlemesine etkileyen Nam June Paik ve Sigmar Polke gibi sanatçılardı.

Balkenhol kendini figürün güncel sanattaki yerini keşfetmeye adamış durumda, ve heykellerinin boyutlarını küçülterek, figüratif heykelle sıklıkla bağdaştırılan anıtsallığı tersyüz edip onunla ilintili tarihsel süreci oyuncu bir tavırla sekteye uğratıyor. Sanatçının yarattığı figürler, buna ek olarak basit, düz renkli giysileri ve günlük hayattaki erkek ve kadınlara özgü kendinden emin ama mütevazı duruşları ile bir ebediyet hissi yayıyor.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest