ÖZER TORAMAN

05.11- 12.12.2015

“You are my sister, we were born

So innocent, so full of need

There were times we were friends but times I was so cruel

Each night I’d ask for you to watch me as I sleep

I was so afraid of the night

You seemed to move through the places that I feared

You lived inside my world so softly

Protected only by the kindness of your nature

You are my sister

And I love you”

Antony and Johnsons

İsimsiz - Özer Toraman Tuval  ¸zeri yal˝ boya  80x120

artnivo.com, Ekim ayında taşındığı proje alanı olan artnivo.com project space’te, Özer Toraman’ın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İsmini Antony and Johnsons’ın “You are my sister” isimli parçasından alan sergi, sanatçının uzun süredir üzerinde çalıştığı toplumsal normlar üzerine kurulu cinsel kimliğin sınırlamalarını sorgulayan androjen ve flu portrelerinden oluşuyor.

Queer kuram bağlamında toplumsal cinsiyet, cinsellik, kimlik ve beden kavramları üzerine çalışmalarını sürdüren sanatçı, toplumsal cinsiyet normlarının beden ve cinsiyet üzerindeki sosyo-kültürel etkisini sorgulamaktadır. Söylemin beden üzerinden biçimlendirdiği kadın ve erkek kategorilerini yeniden ele alarak birleştirdiği portrelerde ve flulaştırdığı bedenlerde Androjen bir ifadeyle, normlar ve söylemsel inşa süreçlerince gerçekleştirilen bedenin sınır ve yüzeylerini bulanıklaştırarak performatif olan cinsiyetin tanımsızlığına dikkat çekmektedir.

Tuvallerinde özellikle uçuk pembe ve mavi renklerini kullanan Toraman, bireylerin çoğu zaman farkında bile olmadan çocukluktan itibaren cinsiyet üzerinden keskin bir ayrıma girdiklerine vurgu yapmakta ve bu ayrımın silikleşmesini, cinsel kimliksizliği önermektedir. Ahu Antmen’e göre “kişilerin doğuştan itibaren içinde yetiştikleri mavi-pembe ayrımlı ortamların şekillendirici rolü bireyin cinsel gelişimini kategorize ederek bir kalıba tabi tutmaktadır.” Bu kalıplar bireyi sınırlandırmakta ve belirli bir davranış biçimi sergilemeye zorlamaktadır. Sanatçı tuvallerinde izleyicinin gözlerinin içine bakan, cinsel kimliğini okuyamadığımız kusursuz yüzler yaratarak, tuvalle baş başa kalındığında cinsiyet üzerine kurulu tüm normların, görünmez duvarların devre dışı olduğu bir alan oluşturmaktadır.

Özer Toraman’ın uzun dönemli birikimini izleyebileceğimiz sergisi 12 Aralık’a kadar artnivo.com project space’te görülebilir.

İsimsiz -Özer Toraman Tuval  ¸zeri yal˝ boya  80x170

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest