(Turkish) MeMeT Gureli_Olagan VI_2015_Kagit uz karisik teknik_46x58,5cm