WARHOLA internet üzerinden haftalık olarak güncellenen ve altı ayda bir basılan bir sanat dergisidir.

Warhola sanatın mekan ve mimarlık ile kurduğu ilişkilere odaklanır. Bunun estetik, ilişkisel ve deneyimsel sonuçları WARHOLA’nın ilgi alanıdır.

WARHOLA sanat, tasarım ve mimarlık aralığında gerçekleştirilen dikkate değer uygulamalara yer verir. Bu uygulama süreçlerinin yaratıcıları ve bunlar hakkında düşünsel üretim yapan kişiler Warhola’nın aktörleridir.

WARHOLA’nın amacı sanatın mimarlıkla buluştuğu alanlar üzerine nitelikli örnekleri gündeme getirmektir. Böylece bunların ilgili kişilerce takip edilebilmesini, üzerine düşünsel ve kültürel içerik üretilmesini ve bu içeriğin doğru bir şekilde dolaşıma girebilmesini sağlamaktır.

WARHOLA sanatın mimarlıkla buluştuğu alanların günümüz sanat, tasarım ve mimarlık pratiklerinin geleceğe dönük gelişiminde yaratacağı çok boyutlu etkileri anlamaya çalışır. Bu süreçleri gündeme getirerek burada ortaya çıkan içeriğin kalıcı bir yayın olarak kültürel, düşünsel ve de tarihsel bir fayda sağlayacağına inanan bir girişimdir.

WARHOLA İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

 

Baş Editör
Efe Korkut Kurt

efe@warholamag.com

Editör
Özlem Kan

ozlem@warholamag.com

Editör
İrem Efe

irem@warholamag.com

Danışman
Dr. Pınar Sipahi (YTÜ, Mimarlık)

pinar@warholamag.com