Ece Kalabak, ‘çok’, tuval üzerine yağlıboya, 160X160 CM, 2012

Ece Kalabak, 7. kişisel sergisi “Kambur” –  “Hunchback’’ ile ALAN İstanbul’da!

Ece Kalabak yeni resim serisiyle, çağdaş resim sanatı içinde dışavurumcu tarzda işleri biraraya getiriyor. ALAN İstanbul ana mekânında az sayıda ancak her biri uzun süreli bir izlenim sunan, yoğun detaylarıyla izleyiciyi resmin içine çeken ve orada tutan çalışmaları kendi içlerinde bir diyalog oluşturacak şekilde sergilenecek. Sanatçının yoğun duygusal ve düşünsel süreçlerinin, bir yandan karamsar diğer yandan coşkulu ve olumlayıcı karşıtlıklarla ortaya çıkan dışavurumu, etkileyici bir resim anlayışının ve tanımlanması güç bir estetik dilin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ece Kalabak, ‘Diş Tepe’, Tuval Üzerine Yaglı Boya, 160X160 CM, 2017

Deniz Üster’e göre;

Ece Kalabak’ın çağrışıma açık resimleri duygusal bir kamburun etrafındaki anlatıları detaylar çerçevesinde şifreliyor. Duygusuzluk ve çözülme kendiliği kuşatmaktadır. Karakterlerinin absürt bir dünyada varolduğu işleri derinden varoluşçudur. Başkalarının yükünü taşımak birbirleriyle yer değiştirebilir bir biçimde hem bir sınırlama hem de özgürlük koşulu olarak Kalabak’ın işlerinde verili bir gerçekliktir. Yarattığı kötücül dünyalar haylaz bir mizahın ev sahibidir, renklerinin titreşimi karanlığın kokusunu bastırır. Karanlık olmalarına rağmen Kalabak’ın resimlerinde çaresizliğe yer yoktur. Kademeli olarak siyah bir ifşayı doğuran yarısaydam bir dönüş alır. Bu sergi, tam da bu dönüşün, alegorik bir hafiflemenin manifestosudur.

Körleştiren perde nihayet kalktı. Beklentilerin artık ağırlıklarının taşıyıcısı olması beklenmiyor. İşte bu yük diğerlerinin yüküdür insanın sırtına yüklenen, onlar tarafından rahatsız edilip kurutulduktan sonra. Taşıyıcıyı boşluğa gebe bırakıp ‘amaçsızlığa’ zorlayan da aynı yüktür.

Yine de perde artık kalktı ve safralar atıldı. Hafifleme.

“Kambur” – ‘’Hunchback’’ sergisi 17/05/2017 ile 17/06/2017 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.

Ece Kalabak, ‘Ağaç’, Tuval üzerine yağlıboya, 160X160 cm, 2012
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest