Untitled-1

par

Gagosian Paris, Galerie Patrick Seguin’in işbirliğiyle Alexander Calder ve  Jean Prouvé’un eserlerinden oluşan bu sergiyi sunmaktan mutluluk duyar.

Calder’ın icadı olan mobil (bu terimi Marcel Duchamp sanatçının yeni kinetik çalışmalarını tarif etmek için bulmuştur) erken Kavramsal ve Konstruktivist sanatın yanı sıra erken dönem soyut resimden de etkilenmiştir. Çelikten yapılmış; ve ana renklerden oluşan kısıtlı bir renk paleti, siyah veya beyaz kullanarak cesurca boyanmış olan düz, soyut şekiller mükemmel bir denge ile tellere asılmıştır. Hayatı boyunca mobillerin gizli enerjisi ve dinamizmi Calder’in esas ilgi alanını oluşturmuş olsa da, sanatçı aynı zamanda Jean Arp’ın diğer göksel kinetik heykellerden ayırmak için “stabiles” adını verdiği önemli yerde-duran heykeller de yaptı. Bu çalışmalar heykel kütlesinin ağırlık ve katılık özelliklerini reddeder; yine de uzayın yerini üç-boyutlu bir şekilde değiştirip aynı zamanda doğrusal, açık, düzlemsel ve hareket iması yapar durumda kalırlar.

Prouvé, cesur ve zarif tasarıma güçlü bir toplumsal vicdan getiren ve imkânların ekonomik bir şekilde kullanıldığı geniş bir çeşitlilik arz eden eserleri ile yirminci yüzyılın en etkili endüstriyel tasarımcılarından biri olarak oldukça meşhurdur. Tutkulu bir öğretmen, mühendis ve zanaatkâr olmasının yanında aynı zamanda kendi kendini eğitmiş bir mimar ve tasarımcı da olan sanatçı, altmış yıldan uzun süren kariyerinde Ateliers Jean Prouvé’da ve Maxéville’deki fabrikasında ev, ofis ve sınıflar için mobilyaların yanı sıra, prefabrik evler, inşaat malzemeleri ve bina cepheleri üretmiştir. Araştırmayı, prototip geliştirmeyi ve üretimi bir araya getiren Prouvé, zanaatkâr uygulamalardan ziyade mekanize endüstriye dayalı inşa süreçlerine öncülük edilmesi konusunda etkili olmuştur.88

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest