WARHOLA 04_Final-5

call boy front

 

Galeri İlayda 17 Mayıs – 15 Haziran 2013 tarihleri arasında Elvin Karaaslan’ın “Kısmen” isimli solo sergisine ev sahipliği yapacaktır.

Sergiye ismini veren “Kısmen” ile sanatçı, günlük yaşamdan aldığı görselleri parça-bütün ilişkisi çerçevesinde inceleyerek ‘algı’ kavramını sorgular. Gerçekliği, nesnelerin öz sınırlarından ziyade onların diğer nesnelerle; bir diğer anlamda bütün ile olan ilişkisinde gizli bulur. Bu bağlamda nesne; diğer nesneler içerisinde yalnızca bütünün bir parçası konumundadır. Bu parçalar -her ne kadar bütünden ayrılması mümkün olmasa da- doğru olan seçildiği ve doğru ilişkilerle ifade edildiği sürece kendi başına da var olabilir. Bu nokta sanatçıya göre bir birlik tasavvur etmeye yönlendiriyor olmalıdır; “Kısmen” de olsa…

Sanatçı, görsellerinde insanların basit ama ilginç perspektiflerini yakalayarak, gözlemci rolünü üstlenir. İzleyiciyi ise mekandaki hareketiyle değişime uğrayacak görsellerle, pasif izleyici konumundan çıkartarak görsel bir oyuna davet eder. Bu noktada izleyicinin aktif katılımı söz konusudur. Olaylar hakkında çıkarım ve tahminlerde bulunduğumuz gibi, eksik bırakılmış bu parçalar, bilinmeyenlerin arayışı, hikayenin tamamlanması için izleyenin uğraş içine girmesini sağlar. Bu görseller eksik birer cümle gibidir. Sanatçıya göre burada önemli olan, izleyenin yorumlamaya çalışması sırasında zihninden geçen karışık düşünceler bütününün zihinden geçme eylemidir. Bu zihinsel süreçte amaç; izleyenlerin bir yandan kendi hikayelerinin peşine düşmesini sağlamak, diğer yandan modern dönem yabancılaşma ve yalnızlığına; post-modern dönem bireyselliğine atıfta bulunmaktır.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest