warhola-5_-number

 

 

 

w6 yeni.indd

Galeri Manâ, 28 Kasım – 25 Ocak 2013 tarihleri arasında Deniz Gül’ün B.İ.M.A.B.K.R. başlıklı mekansal önerisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının metin ve nesne arasında sürdürdüğü form araştırması niteliğindeki çalışmaları yedi hafta boyunca değişen bir kurgu içinde izleyiciye sunulacak.

Deniz Gül’ün 2011’de ARTER’de yer almış olan 5 Kişilik Bufet adlı çalışmasında izlemiş olduğu yöntemin devamı niteliğindeki B.İ.M.A.B.K.R., Gül’ün yazdığı metinden dışa taşıp fizikselleşen nesneler aracılığıyla zaman-mekansal bir öneriye dönüşüyor. Beyaz İlmekli Manyel, Albay Bicol, Kornatlı Raziye’nin baş harflerine soyutlanmış kurmaca kişilerin mekan ve zaman içerisinde görünür olma hallerini nesneler üzerinden araştıran Gül, galerinin fiziksel alanında ve izleyicinin zihinsel alanında zamana yayılarak oluşan ve anlamını bulan özne/nesne oluşumuna işaret ediyor.

Durağan sergi düzeninin aksine çalışmaların akışkan bir yerleştirme içinde sunulduğu mekanda nesneler çoklu anlamları üzerinden, görünür kılınan ile görünmez olanın arasında iktidarın aldığı gündelik biçimler üzerine çeşitli bağlamsal okumalara yol açıyor. Beyaz İlmekli Manyel’in evinde başlayan bu öneride Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın bir ev içi anıt mobilyasına dönüştüğü Vitrin, hem erkil bir anıtsallıktan evcimen bir nesneye geçişe, hem de kamusal vurgusu olan bir heykelin ev içindeki iktidar alanıyla nasıl örtüştüğüne işaret ediyor. Yine ev içine ait bir nesne olan leğenin alçıdan üretildiği Sızı adlı çalışmada, sıvılaşarak zemine akan su, Sütun, JİTEM gibi erki simgeleyen yerleştirmelerin bulunduğu düzlemde, nesnenin kendi formundan başkalaşmasını, nefes almasını, nesnenin içinde barındırdığı var olma ve görünürlük biçimlerini araştırıyor.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest