w6 yeni.indd

Zhang Enli unutulmuş mekânlar ve nesneler konusunda uzman. Sanatçının çalışma şekli, günlük yaşamdan nesnelerin ve mekânların melankolik betimlenmesi üzerine kurulu; bunun için resim, heykel veya enstalasyonlardan faydalanıyor – bir odanın duvarlarına, tavanına ve zeminine doğrudan resim yaptığı “Space Paintings” (mekân resimleri) çalışması bir örnek olarak verilebilir. Zhang’ın Londra’daki Hauser & Wirth’te gerçekleştireceği ikinci sergisi olan “The Box” (kutu) kapsamında, sanatçı yeni bir resim serisinin yanısıra ilk heykel enstalasyonunu izleyicilere sunacak.

Zhang, resimleri ile insanlarla ilintili sıradan nesnelerin bir dizinini oluşturuyor. Hemen elinin altında bulunan şeylerden –bir parça ip, bir hortum, atölyenin zeminindeki mermer küre– görsel malzeme sağlayan Zhang bizi kendi dünyasına çekiyor ve çağdaş yaşamın nispeten sıradan yönlerini belgeliyor.

Geleneksel Çin fırça resminin serbest hareketlerinden esinlenen Zhang, boyasını şeffaf hâle gelene dek inceltiyor ve boya katmanları altında kurşun kalem çizgilerini görünür bırakıyor. Zhang, çizdiği karelerin görünmesine izin vererek, bize resimlerin sanatsal inşa yüzeyleri olduğunu, nesnelerin doğrudan kopyası olmadıklarını sürekli hatırlatıyor. Resimlerin perspektifi nesnenin biçiminin yarattığı dramayı arttırmak için çarpıtılmış olsa da, Zhang’ın dışavurumcu çizgileri ve eğrileri bu ölçülü çerçeve dahilinde kontrol altında tutuluyor. Bu açıdan bakıldığında, kurşun kalemle çizilen ızgaranın katı yapısının, çağdaş yaşamın kaosunu düzenlemek için kullanılan bir araç olduğu düşünülebilir.

Zhang’ın resimleri nadiren doğrudan gözleme dayanarak yapılıyor; sanatçı bunun yerine eskizlerden, fotoğraflardan ve büyük ölçüde de betimlediği nesnelere dair kendi anılarından yola çıkıyor. Kullanılan suskun tonlar ve ince uygulanan boya, nesnelerin tam olarak orada bulunmadıkları hissini veriyor, sanki nesnelerin sadece özünün tuvalde gösterildiği belirsiz bir gerçeklikte yer alıyorlarmış gibi. Konu edilen şeyler genellikle büyütülmüş halde betimleniyor, böylece bir fotoğraf makinesinin vizöründen bakıyormuşçasına sahnenin sadece belirli bir kısmı gösteriliyor. “Architecture” çalışmasında Zhang modern bir binayı resmediyor; fakat geniş açılı bir kent manzarasından ziyade, bir pencerenin bir kısmına odaklanıyor, cam panelin şeffaf mavimsi renginin binanın ağır yapısal çizgileri ile yarattığı zıtlığı gösteriyor. Zhang her ne kadar fotoğrafları büyütmek için kullanılan sıradan tekniklerden birisi olan ızgara yöntemini kullansa da, bu durum resimlerinin doğası ile çelişiyor, zira ortaya çıkan resimler nesnelerin aslına sadık kopyaları olmaktan ziyade, son derece kişisel sunumlar.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest