Evden Kacan Kizlar RG2

22 Haziran – 23 Ekim 2016

İstanbul Modern

İstanbul Modern, İnci Eviner’in 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini “İçinde Kim Var?” başlıklı retrospektifinde bir araya getiriyor. İnci Eviner Retrospektifi, sanatçının desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümünü yansıtıyor.

Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi 22 Haziran – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Modern’de görülebilir.

Türkiye’de çağdaş sanatın güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen öncü sanatçı İnci Eviner’in 40 yıla yakın sürede ortaya koyduğu üretimleri “İçinde Kim Var?” sergisinde bir araya geliyor.

Toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı aralayan Eviner’in retrospektifi; desen, resim, video, heykel, fotoğraf ve yerleştirmeyle sanatçının zengin imgeler dünyasına bir yolculuk imkânı sunuyor. Yapıtların üretildiği dönemlerin toplumsal ve siyasi durumuna bir bakış atmayı da sağlayan sergi, kronolojik bir akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin içerisine dahil eden bir kurguyla izleyiciye sunuluyor.

İstanbul Modern’de sergi açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına sanatçı İnci Eviner, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten ve serginin küratörlüğünü üstlenen İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu katıldı.

Sergiyi tamamen açık bir şekilde tasarladım

“İçinde Kim Var?” sergisinin bir yerleştirme çalışması olarak tasarlandığını belirten İnci Eviner, “Bu sergi geriye dönüp bakmamı sağladı. Hem sanatçı kimliğimin nasıl inşa edildiğiyle ilgili olarak kendi hikayeme belli bir mesafeden bakma fırsatı sundu hem de bütün yapıtlar arasında bir takım bağlar olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla üzerinde çalışırken sergiyi tamamen açık bir şekilde tasarladım. Kronolojik olmayan bir sıralama içinde, birbirine referans oluşturan, birbiriyle konuşan, aynı geçmişten beslenen ama farklı dönemlerde farklı biçimlerde ifade bulmuş görsel dilin yeniden dolaşıma sokulduğu daha dinamik bir ortam oluşturmayı istedim”  dedi.

Yapıtların geçen zamanı da üzerlerinde taşıdığını belirten Eviner, çalışmalarını yeniden sahnelemek istediği için tüm malzemeyi yeni bir yapıt ortaya koyarmış gibi düzenlediğini söyledi. Eviner, “Şu ana kadar yaptığım seriler için yazdığım eşlikçi metinlerle bölüm bölüm ilerledik ve sergi mekânına girildiği anda tüm alanın tek bir resim gibi algılanabilmesini mümkün kılacak bir tasarım yaptık” diye konuştu.

Duvar Dibi

Duvar Dibi, 1995, Kağıt üzerine akrilik ve kolaj, 108 x 204 cm

Kadın sanatçılarımızın daha görünür olmasını istiyoruz

Modern ve çağdaş sanatta kadın sanatçıların öncü ve eleştirel pozisyonlarını merkez alan sergiler düzenlemeyi sürdürdüklerini dile getiren İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Türkiye sanatının en önemli isimlerinden İnci Eviner’in ‘İçinde Kim Var?’ başlıklı retrospektifine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2006 yılında modern sanatımızın öncülerinden Fahrelnissa Zeid ve oğlu Nejad Melih Devrim’in yapıtlarını ‘Gökkuşağında İki Kuşak’ sergisiyle bir araya getirerek ilk kez bir kadın sanatçının retrospektifini gerçekleştirdik. Beş yıl sonra da Türkiye’de modernleşme sürecinin başından günümüze uzanan kadın sanatçıların üretimlerini İstanbul Modern çatısı altında ‘Hayal ve Hakikat’ sergisinde buluşturduk. Bu sergimizde Türkiye’nin toplumsal ve kültürel dönüşümünü kadın sanatçıların üretimleri üzerinden gündeme getirdik” dedi.

“İnci Eviner’in retrospektifi bizi birkaç nedenden dolayı  heyecanlandırıyor.

Öncelikle ülkemizde, ilk kez yaşayan bir kadın sanatçının retrospektifini gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımımızın pek çok açıdan kültür sanat hayatımızı etkileyeceğine inanıyoruz. Heyecanımızın bir diğer nedeni ise yepyeni bir oluşumu hayata geçiriyor olmamız. Kadınların çağdaş sanat alanında üretimlerinin çoğalmasını, Türkiye ve küresel sanat sahnesinde daha görünür olmasını hedefleyen Kadın Sanatçılar Fonu’nu sergimizle birlikte başlatıyoruz. Kadın Sanatçılar Fonu, sanat ve kadın konularına duyarlı kadınların Türkiye kültür sanat sahnesinde görünürlüğünü çoğaltmaya adamış koleksiyoner ve özel destekçileri bir araya getiriyor. Bu yeni oluşumla müze koleksiyonumuza yeni kadın sanatçıların yapıtlarının dahil edilerek sayılarının artırılması, müzenin düzenlediği sergilerde yer alan kadın sanatçıların projelerine katkıda bulunulması hedefleniyor.”

Sanat eserleri gibi kalıcı yaşam alanları üretiyoruz

Yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği nitelikli ve özel projelerle dikkat çeken Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, sürdürülebilirliğin, insan hayatındaki tüm alanlarda belirli bir etkisi olduğunu vurguladı. Meriçten, “Ferko olarak 25 yıldır iş dünyasındayız. Kurumsal genlerimize işleyen sanat tutkusu ile bugün, burada sizlerleyiz. Ticari başarılarımıza yenilerini katarken, yaşadığımız çevrenin dinamiklerine hassasiyet gösteren bir marka olarak, sanatla iç içe olmak bizi çok mutlu ediyor. Sanatı hayatımızın ve işimizin bir parçası yaptık. Ferko olarak biz, yapı ya da mekan tasarlarken, insanlara ilham veren, hayatlarına artı değer katan, sanat eserleri gibi kalıcı yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. En ince detayları, sanat ustaları gibi işleyerek hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Yaşanabilir şehirler inşa etmek, yaşam alanlarını mimarisinden kültürel yapısına kadar geliştirebilmek biz sektör temsilcilerinin en büyük görevi. Ferko imzası attığımız her projede bu bakış açısı ile hareket etmek bizim için çok değerli. Bu bilinçle Ferko olarak bugün yaptığımız gibi, gelecekte de sanata verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” dedi.

Kuşağının en yaratıcı ve güncel sanatçılarından biri

Serginin küratörlüğünü üstlenen İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ise İnci Eviner’in ilgi ve araştırma alanlarının çeşitliliği açısından kuşağının en yaratıcı ve güncel sanatçılarından biri olduğunu belirtti. Çalıkoğlu, “Serginin bir  araya getirdiği yaklaşık kırk yıllık döküm, onun hem kendisi ile hem de insanı var eden bilinçaltı, kültür, tarih, doğa ve sanat bütünlüğü ile kurduğu derin bağın zenginliğini ortaya koyuyor. Eviner, tüm çalışmalarında belirgin bir şekilde varlığını görünür kılan, kendine özgü bir imge dağarcığı ile bu bütünlüğü dönüştürüyor ve kendinden kılıyor. Tüm büyük sanatçıların yaptığı gibi ilk bakışta sanat alanına dahil olmadığı düşünülen ‘potansiyelleri’ doğal bir dokunuşla kendinden kılıyor ve yeni bir hayal gücü perspektifinden düşünmemizi ve anlamlandırmamızı sağlıyor” dedi.

Her şey çizgi ve desenle başlıyor

Çalışmalarının merkezini desen oluşturan Eviner, çalışma pratiğinin başlangıç noktasını kağıt üzerine çizgi ile oluşturduğu dışavurumlar olarak tanımlıyor. Sanatçı, sanat tarihine ait alegori, ikonografi, illüstrasyon ve mitolojilerden güncel ideogram ve piktogramlara uzanan, sınırsız bir görsel dilin içerisinde gezinerek kendi sanat anlayışını her defasında daha da zenginleştiriyor.

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud, 2005, Kağıt üzerine mürekkep, 174 x 107 cm 

Zamansız yapıtlar

Güzel olanın içindeki şiddeti, bastırılmış olanın potansiyelini ve bilinçaltının eşsiz yaratıcılığını iç içe örerek güncel, güncel olduğu kadar da zamansız olduğu izlenimi veren yapıtlar ortaya koyan Eviner, çocukluktan itibaren etkisi altında kaldığı tarihsel, söylemsel ve bilinçdışından süreçlerin kadın kimliği üzerindeki yansımalarını araştırıyor. Kadın olma halini tek bir imgeye sığmayan, sınırsız bir hayal gücünün alanı olarak tanımlayan sanatçı, yapıtlarında kadınlar için uygun görülen temsil biçimlerini ve bu temsilleri var eden yasakları sorgularken, meydan okumayı ihmal etmiyor.

“İçinde Kim Var?” başlıklı retrospektif, İnci Eviner’in zamansızlığını koruyan çalışmalarının yanı sıra Akademi’den mezun olduktan sonra ürettiği, o dönemin fiziksel ve siyasi şartları nedeniyle gösterilememiş yapıtlarını ve bu yıl gerçekleştirdiği son çalışmalarını da ilk kez görme fırsatı sunuyor.

Yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği nitelikli ve özel projelerle dikkat çeken Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, 23 Ekim 2016 tarihine kadar İstanbul Modern’in süreli sergiler salonunda görülebilir.

İnci Eviner kimdir?

Yapıtları dünyanın dört bir yanındaki kişisel sergiler ve grup sergilerinde yer almış olan Eviner İstanbul, Venedik, Tayvan, Selanik, Şangay ve Busan gibi pek çok bienale davet edildi. Sanatçının yapıtları The Drawing Center, The Philadelphia Museum of Art, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Massachusetts Museum of Contemporary Art, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ve Palais des Beaux-Arts, Lille gibi müzelerde sergilendi. 1956 Ankara doğumlu Eviner, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest