berr

Museum-Berlin_Hoedicke_Kunstgewerbemuseum

Hödicke’ye göre resim yalnızca, “renkleri elleyebilmek için kurulmuş bir savaş meydanı”dır.  Bir görüntünün kalitesini, mutlak olarak renklerin nesnelliğine bağlar. Katranlı ve tüylü tasvirler onun bu fikrini ve yaklaşımını destekler.Aynı zamanda, Hödicke’nin işlerinde kullandığı saydam cam gibi materyaller, işlerinin temasını ya da alt katmanını oluşturur. Örneğin, “Passagen” adlı tablosu, mağaza camlarından yansıyan kent hallerini tasvir eder. Sonuç olarak sanatçı, tuvalini gerip bükerek çalıştığı alanın sınırlarını zorlar.

Hareket işlerinin kilit noktasıdır, hem resimlerindeki donukluğu dinamik bir yapıya dönüştürür, hem de onları film ya da nesneler gibi formlara dönüştürmeye yarar. “Kalter Fluss” isimli askıda kalmış zift fıçısı işi için yerlerden zift ve katran toplaması aylarını almıştır ve sonuçta ortaya ağır tempolu yürüyen bir heykel çıkmıştır. Bu çalışmada kullandığı malzemeler, camdan objelerine göre diametrik bir karşıtlık içerir. Hödicke ayrıca tuğla, kartpostal, kemik, mermer, meşale, şişe açacağı, kibrik kutusu gibi nesnelerden topladığı parçaları işlerini üretmek için birer materyale dönüştürür; onlardan ayrıdığı parçalardan şiirsel ya da esprili objeler ortaya çıkarır ve böylece bu alışılmışın dışındaki kombinasyonlar yeni anlamlar doğurmaya olanak tanır.

Hepsinden öte, Berlin gibi büyük ve stimüle edilmiş öğelerden oluşan bir kentin çevresinin sanatçının  merak ve keşif yönlerini etkilediğinin ve değiştirdiğinin altını çizmek gerek. Hochschule der Küste’te Fred Thieler gözetiminde çalışan K. H. Hödicke, 1964’te  sanatçılara yardım amaçlı kurulanGroßgorschen 35 galerisinin kurucularındandır. 1966 ve 67’de New York’ta bir yıl geçirdi. Burada deneysel film çalışmalarını geliştirme fırsatı buldu ve 1968’de Roma’daki Villa Massimo’dan bir burs hakkı kazandı. 1974’ten 2006’ya kadar kariyerine ilk adımlarını attığı Thieler’da çalışmaya devam etti ve Hdk’de eğitmenlik yaptı.

Bu sergi ve sergi katalogu Förderverein der Berlinischen Galerisinin desteğiyle hazırlanmıştır.

 

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest