Untitled-1

lehmann

Robin Rhode_LM16347_School_of_Fish_01_small_hr0

Berlin’de yaşayan Güney Afrika doğumlu multidisipliner sanatçı Robin Rhode, işlerinde fotoğraf, performans, çizim ve heykel disiplinlerini birarada kullanarak görsel bir dil inşa ediyor. Kullandığı malzemeler arasında gündelik ürünler bulunuyor: sabun, karakalem, tebeşir, boya gibi. Güney Afrika’daki ırk ayrımı sonrası dönemin gelişiyle birlikte Rhode, eserlerini yaratırken politik veya sosyal doktrinlerden ziyade bireysel motivasyonlarıyla hareket eden yeni yaratıcı formlar yakaladı. Genç nesil üzerinde Hip-hop, film ve popüler sporların etkisini giderek arttırmasıyla, Rhode’un işlerindeki renkllendirilmiş hibrid-kent yansımaları ağırlık kazandı. Sanatçının uzay ve zaman odaklı iki boyutlu resimleri, bir sanatçı ya da aktör tarafından performe edilen tek başına bir kahramanın canlandırdığı üç boyutlu bir yapıya ulaşarak kent manzaralarının hayalgücüne dönüştürülmüş haline dönüşür. Bireysel ekspresyonizmin sosyo ekonomik yaklaşımlarla birleşimi Rhodes’un tarihi ve çağdaş referans noktaları alan işlerine ustalıklı bir ilüzyon boyutu katarak; hem doğuştan yeteneğin hem de yüksek veya alçak sanat formlarının izdüşümlerini yansıtır.

http://www.lehmannmaupin.com/

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest