w6 yeni.indd

Sol LeWitt (1928-2007) 1965’ten beridir dünyanın her yerindeki müzelerde ve galerilerde yüzlerce kişisel sergi yaptı. Üretken sanatçının iki ve üç boyutlu çalışmaları; 1100’den fazlasının hayata geçirildiği Duvar Çizimleri’nden fotoğraflara ve kağıt üzerinde yüzlerce çalışmaya dek çeşitlilik gösteriyor, ve kuleler, piramitler, geometrik biçimler ve progesyonlara kadar uzanıyor. LeWitt “fikir makineye dönüşür ve sanat üretir” şeklindeki meşhur görüşü ile 1960’larda sanatın tanımında devrim yapılmasında önemli rol oynadı. Sanatı temellerine indirgeyen sanatçı için, küp, sanatsal arayışlarda kullandığı temel modüler öğe haline –“dilbilgisi aracı” haline– geldi. LeWitt 1968 yılında doğrudan duvarın üzerine çizdiği, önceden belirlenmiş çizgi-üretim prosedürlerinden faydalandığı ve desen çizimiyle veya ticari sanatsal pratiklerle alâkalı malzemeler kullandığı büyük ölçekli duvar çizimleri yapmaya başladığında büyük bir atılım yaptı. Pace Galeri, 2007’den beridir LeWitt’in mirasını temsil ediyor.

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest