Peter Zımmermann, ‘geranıum’, 145 x 200 cm, 2016

Dirimart Nişantaşı Peter Zimmermann’ın dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. mayıs mı mayıs sergisi kesinlikleri bizim tarafımızdan yaratılmış birçok kavramın belirsizliğini referans alıyor. Zimmermann, 2000 yılından günümüze farklı zamanlarda ve farklı serilerde oluşturulmuş çeşitli kompozisyonlarını bir araya getirerek, kendi pratiğine yeni bir bakış öneriyor. Aynı zamanda sergi alanına müdahale ederek, sergi kurgusunu da bir yapıta dönüştürüyor.

Dijitalleşmeyle yeni teknolojilerin ortaya çıkması, sanatsal üretim olanaklarında birçok değişimi beraberinde getirir. Bu gelişme yalnızca internet sanatının ortaya çıkmasına veya fotoğraf, film, video gibi alanlara yansımaz, aynı zamanda resim sanatını da etkiler. Peter Zimmermann’ın resimleri kaynağını bu dijital gelişimden ve yayılımdan alır. 1990’lardan beri internetten bularak ya da dergi, kitap ve kataloglardaki görsel malzemeleri tarayarak arşivlediği görüntüleri Mimari, Kapak, Heykel, Tipografi, Geometri, Süsleme, TV vb. başlıklar altında kategorilere ayırır. Bu gruplandırma, sanatçının çeşitli ilgi alanlarını yansıtmanın yanı sıra, bize onun soyut kompozisyonlarının görünmeyen en dip katmanı hakkında ilk ipucunu verir.

Zimmermann, çalışmasının başlangıcında çok sayıda dijital materyal kullanırken yapıtlarını hem yeni medya sanatı ve hem de soyut janr adına alışılagelmişin dışına çıkarır. Böylelikle dijital olarak manipüle edilmiş imajlar plastik sanata dönüşerek çevremizi saran seri üretim “imajlar çöplüğüne” bir karşıtlık oluşturur. Söz konusu imajlar tuval üzerinde epoksi resme dönüşmek için belirli bağlamlara oturtulur ve araçsallaştırılır.

Peter Zımmermann, ‘maya’, 160×250 cm, 2016

Soyutlama sürecinde tesadüfler de stratejik bir rol üstlenir. Sanatçı, kendini geleneksel kompozisyonlardan özgürleştirir ve beklentilerinin ötesinde, öngörülemez olana imkân verir: Farklı renk pigmentleriyle birleştirilen epoksi, nadiren tam olarak ilk niyet edilen sonuca ulaşır ve üretim sürecindeki el emeği de sonucun belirsizliğini güçlendirir.

Peter Zimmermann (d.1956) Staatlichen Akademie der bildenden Künste’de sanat eğitimini aldı. Kunststiftung Baden-Württemberg (2017), Museum für neue Kunst, Freiburg (2016), Museum Moderner Kunst Klagenfurt (2009) müzelerinde solo sergiler gerçekleştirdi. Eserleri Centre Pompidou (Paris, Fransa), Museum of Modern Art (New York, ABD), Staatsgalerie Stuttgart (Stuttgart, Almanya) ve Museum Moderner Kunst (Frankfurt/Main, Almanya) koleksiyonlarına dahil edilmiştir. Zimmermann Köln’de yaşıyor ve çalışıyor.

Peter Zımmermann, May Be May, Installatıon vıew, @Işık Kaya
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest