C24_Irfan Onurmen_Pendulum_2016_Install-3

İrfan Önürmen            

SARKAÇ / PENDULUM        

03 Mart – 23 Nisan 2016         

C24 Gallery, New York          

 

C24     Gallery,    03     Mart     –    23    Nisan    2016    tarihleri    arasında     İrfan    Önürmen’in  SARKAÇ / PENDULUM ismini taşıyan üçüncü solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

İrfan Önürmen’in C24 Gallery’deki ”Sarkaç / Pendulum” ismini taşıyan üçüncü solo sergisinde içinde bulunduğu ruh halinin tezahürünü görürüz. Sanatçı içsel olanla yaşanan realitenin sarsıcılığı arasında gidip gelen bir sarkaç gibi salınır. İçsellik ve ideolojik alanlar arasında gider gelir. Sürekli bir ikilem yaşar gibidir. Bu durumla baş edebilmesi için sanat bahçesinde hem oyun kuran hem oyunbozan olmayı yeğlemiştir. Öyle de yapar. Bunun için ciddiyetle sanatsal yapıtlar üretmek ve onun ironisini yapmak arasındaki sınırda dolaşmayı hep sevmiştir. Düzeni yıkmak için kaos yaratmaya yeltenmek ister ama kaostan kaçmak için bir düzen oluşturmanın gayretini taşır aynı zamanda. Yapıt yüzeyinde oluşturduğu geometrik formlarla duygu yüklü boya alanları arasındaki ilişki, içinde bulunduğu salınımın değdiği diğer uçlardır. Uyum ve uyumsuzluğun peşinden koşmak isterken kırılganlık, şeffaflık, parçalanma ve derinlik gibi kavramlar üzerine kurduğu bir estetik anlayış geliştirmiştir.  Kurguladığı gizemli atmosferlerinde gerçek olan, örtülmüş ve bir perdenin arkasına gizlenmiş gibidir. Yapıtlarında ikili anlamlar hiç peşimizi bırakmaz ve bizi tedirgin eder. Konuları bir yanıyla son derece günlük ve sıradandır ama aynı zamanda büyük insanlığı sembolize edecek şekilde devasadır. Sanatçı; insani trajedilerin yaşandığı coğrafyada yaşar, insan hayatının parçalanması ve sürgün edilmesinin şahididir, savaşın sinsiliğini ve acımasızlığını hisseder. Sonuçta konuları hayata aittir ve medyadan üzerimize akan simge ve imgelerle yüklüdür.

İrfan Önürmen’in ”Sarkaç / Pendulum” ismini taşıyan sergisi 03 Mart – 26 Nisan 2016 tarihleri arasında C24 Gallery, New York’ta ziyaret edilebilir.

D series No.4, 2016, 190x125 cm textile materials, acrylic and layers of tulle stretched on pulley

D Series No.4, 2016, textile materials, acrylic and layers of tulle stretched on pulley, 190 x 125 cm

Pose, 2016, 225x160 cm textile materials, acrylic and layers of tulle stretched on pulley

Pose, 2016 textile materials, acrylic and layers of tulle stretched on pulley,225 x 160 cm
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest